tworzenie stron oraz sklepów internetowych

Oferujemy profesjonalną usługę dostosowania Państwa serwisu internetowego do wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych WCAG 2.0. Dostosowanie każdego serwisu internetowego poprzedzone jest całościowym audytem istniejącego serwisu internetowego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Audyt taki składa się z dwóch etapów:

1) analiza ekspercka przeprowadzana przez specjalistów z zakresu programowania i dostępności,

2) stworzenie raportu, w którym zawarte są wszystkie odnalezione nieprawidłowości oraz ich skutki dla osób niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu audytu nasi specjaliści ds. programowania oraz user experience na podstawie stworzonego raportu rozpoczynają prace związane z dostosowaniem istniejącego serwisu internetowego do wymagań WCAG 2.0

Finalnym etapem naszej pracy jest ostateczne sprawdzenie dostępności serwisu przez naszych specjalistów, redaktorów stron internetowych oraz grupę testerów (osoby niedowidzące), co daje pełną gwarancję wiarygodności wyników naszej pracy.